Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση "Τα Γεράνεια" λειτουργεί τον ιστότοπο https://www.geraneia.gr.

Αυτή η σελίδα σάς ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και τις επιλογές που έχετε συνδέσει με αυτά τα δεδομένα.

ρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και τη βελτίωση του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.